Er knaagt iets aan me. En ik moet het even kwijt.

Views vs interactie

Mijn tip? Focus niet geheel op de views, of het aantal abonnees – focus op de interactie. Je netwerk, je relaties met andere YouTubers – dat maakt jou uniek. Dat zegt echt wat over je succes. Interactie is echt!